פורסם בתאריך 13/01/2021

MICHAL D

באתר משרדינו מפורסמים מאמרים המפרטים מידע על הזכויות וההטבות המוקנות לתושבים חוזרים. במאמר זה נחדד את ההבדל בהגדרות של מעמד תושב חוזר ותיק ותושב חוזר רגיל כפי שנקבעו בפקודת מס הכנסה. לקריאה מורחבת בנושא הטבות המס לתושבים חוזרים לחץ כאן. נציין כי מעמד "תושב חוזר" לעניין מס הכנסה שונה מהותית ממעמד "תושב חוזר" לצורכי משרד הקליטה. תעודת "תושב חוזר" או "תושב חוזר ותיק" שמתקבלת ממשרד הקליטה נדרשת לצורך רישום בביטוח לאומי וקופות החולים וכן מקנה הטבות כמו פטור ממכס על ייבוא מכולה לישראל וזכאות להשתלמויות וקורסים מקצועיים. אך היא אינה מקנה הטבות מס מכוח פקודת מס הכנסה, אלא רק לאחר שהיחיד יסדיר את מעמדו מול רשות המסים. הטבות במס מוענקות רק מי שעונה על הגדרת תושב חוזר והגדרת תושב חוזר ותיק מכוח פקודת מס הכנסה (סעיף 14 לפקודה).

ההטבות והזכויות במס הכנסה מבחינות בין שני סוגי של תושבים חוזרים: תושב חוזר ותושב חוזר ותיק.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.