פורסם בתאריך 04/03/2021

MICHAL D

רילוקיישן לאנגליה

כאשר מדובר במעבר ארעי לבריטניה לתקופה קצובה, הנישום לרוב שומר על מעמדו כ"תושב ישראל" לצורכי מס. (בחינת התושבות נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות. היה והנישום מקיים "תושבות" בשתי המדינות גם יחד, תוכרע התושבות על פי כללי "שובר שוויון" שבאמנה). שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל מחויב בדיווח על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה באנגליה היא ארעית לצורך העסקה תחת מעסיק זר אנגלי, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים באנגליה ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית.

העיקרון נקבע בסעיף 13(1) לאמנה בין ישראל לבריטניה ובה הוסדר כי מדינת המקור (שבה הופקו ההכנסות) היא בעלת זכות ראשונית למיסוי הכנסה ממשכורת קרי, לאנגליה תהא זכות להטיל מס על משכורתו של תושב ישראל רק בגין עבודה המבוצעת באנגליה (ובכפוף להתקיימות התנאים הנוספים המנויים בסעיף 13(2)).

מאחר ועסקינן בתושב ישראל, ההכנסות תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לקבל נקודות זיכוי מהמס בישראל, ניכוי הוצאות שהייה בחו"ל וזיכוי בגין המס שישולם באנגליה.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.