פורסם בתאריך 27/04/2020

MICHAL D

המינוח “עוסק” הנו שם כללי ליחיד, שותפות או חברה, בעלי תיק פעיל במע”מ.
בחוק מס ערך מוסף, קיימים שני סוגי עוסקים: עוסק פטור ועוסק מורשה.
תקנות מס ערך מוסף מפרטות רשימת עיסוקים ותנאים המחייבים ברישום עוסק מורשה.
במקרים בהם התקנות מחייבות רישום עוסק כעוסק מורשה בלבד, לא תתאפשר סטייה מהכללים וחובה זו תחול גם במקרה בו
העוסק יצפה שבשנת המס סכום מחזור עסקאותיו השנתית תהייה נמוכה מתקרת הסכום השנתית המאפשרת רישום עוסק פטור.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.