פורסם בתאריך 13/01/2021

MICHAL D

את ההצהרה יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המסים, ובדרך כלל נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות, כלומר עצמאים ובעלי חברות, וכן שכירים שהכנסתם השנתית עולה על סכום שנקבע בתקנות מס הכנסה (נכון לשנת 2019- 653,000 ש"ח). רשות המסים נוהגת לדרוש הצהרת הון גם מיחידים ללא תיק פעיל במס הכנסה במקרה שקיים מידע על רכישת נכס מקרקעין או רכב יוקרה או חשד להעלמת הכנסות. במקרה זה יתבצע בד"כ ברור לגבי הונם באמצעות דיווח על גבי טופס 5329. הסעיף בפקודה אינו מגביל את רשות המסים לדרוש הצהרת הון רק מ"תושבי ישראל". במקרים חריגים מוטלת סמכות לפקיד השומה לדרוש גם מ“תושבי חוץ” במידה וקיים חשד שאותו יחיד מפיק הכנסה בגבולות ישראל.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.