פורסם בתאריך 13/01/2021

MICHAL D

ה- LLC הוא גוף משפטי שלא מאוגד על פי ה- Corporation Law בארה"ב, אלא בהתאם לחקיקה הקיימת במדינות השונות. בדומה לחברה בע"מ (Ccorp), מדובר בישות משפטית נפרדת, המעניקה לבעלים ערבות ואחריות מוגבלת בדומה לבעלי מניות בחברה רגילה כך שבאופן רגיל לא ניתן "להרים מסך" ולתבוע באופן אישי את בעלי הזכויות בחברת LLC. בניגוד לחברה בע"מ, בעלי הזכויות ב- LLC מחזיקים בתעודת חברות ולא במניות.

ע"פ הדין האמריקאי, בחברה בע"מ רגילה (Ccorp) קיים מיסוי כפול (Double Taxation), דהיינו מיסוי דו- שלבי: מיסוי חברות על רווחי החברה ולאחר מכן מס דיבידנד על משיכות רווחים בידי בעל המניות. לפי דיני המס בארה"ב, ברירת המחדל הקיימת בהשקעה בחברת LLC היא התייחסות כאל גוף "שקוף" לחלוטין לצורכי מס בארה"ב (Entity Disregarded). דהיינו – כל ההכנסות וההוצאות המיוחסות ל- LLC – עולות ישירות לבעל הזכויות בה וממוסות בדומה לשותפות, כלומר בארה"ב חבות המס תוטל על "החבר" המחזיק ב- LLC אשר יחויב בהגשת דו"ח שנתי (במקרה של יחיד- 1040/1040NR).
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.